Call Us: 7631227673 lnjphs52504@gmail.com
A unit of Bihar School Examination Board, Patna
Teaching Staff
> > > > > > > > >
Name>Position>Subject
श्री हरिश् चंद्र मिश्र प्रभारी प्रधानाध्यापक सामाजिक विज्ञान 07/07/1996307/12/1991
श्री ब्रजभूषण कुमार सहायक शिक्षक हिंदी 25/10/196624/03/1998
श्री अजय कुमार सिंह सहायक शिक्षक गणित 27/11/197324/03/1998
मो० अल्ताफ हुसैन सहायक शिक्षक उर्दू 02/01/197128/05/1998
मेजीउर रहमान सहायक शिक्षक अंग्रेजी 29/06/196528/05/1995
मो० आरिफ सहायक शिक्षक सामाजिक विज्ञान 09/02/197128/05/1998
श्री चन्द्रिका कुमार सहायक शिक्षक सामाजिक विज्ञान 03/02/198028/06/2003
श्रीमती हिमाद्रीजा सुचिता सहायक शिक्षक सामाजिक विज्ञान 15/06/197530/06/2005
श्री विजय कुमार मंडल सहायक शिक्षक सामाजिक विज्ञान 06/03/198130/06/2005